• O nas

Olszewskiego.jpg

Fot.: Kielecki Park Technologiczny - nasza siedziba

Historia

Nasze przedsiębiorstwo powstało w 2016 roku jako odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie efektywności energetycznej, nowych rozwiązań jak elektromobilność, automatyka przemysłowa, inwestycje energetyczne w pozabilansowych modelach finansowania.

Naszymi klientami od początku działalności są największe przedsiębiorstwa energetyczne i przemysłowe (automotive, huty i odlewnie, sektor drzewny), jednostki publiczne szczebla regionalnego, krajowego i międzynarodowego (m.in. Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, IFC-WB).

Elektromobilność to nasza pasja, której dedykujemy nasze najbliższe lata działalności.

 

Produkty i usługi

Posiadamy niezbędne doświadczenie w obsłudze kontraktów w następującym zakresie:

  • audyty infrastruktury przemysłowej i publicznej;
  • projektowanie nowych rozwiązań infrastrukturalnych;
  • opracowanie szczegółowych wyliczeń inwestycyjnych
  • poszukiwanie inwestora (zastępczego) w pozabilansowych modelach finansowania jak outsourcing, tolling czy ESCO;
  • kompleksowe wdrożenia 'pod klucz';
  • model wsparcia inwestora 'owner's assistance';
  • poszukiwanie i wdrożenie przedsięwzięć efektywności energetycznej w modelu 'success fee';
  • wsparcie doradcze (consultingowe) dla wszystkich zainteresowanych stron.

 

Nasz zespół

Nasz zespół to osoby dynamiczne, posiadające wysokie kwalifikacje w obszarach działalności firmy jak elektromobilność, elektroenergetyka, efektywność energetyczna, doradztwo inwestycyjne i in. Zapraszamy do kontaktu!

 

Dlaczego Polska?

Jesteśmy zlokalizowani w centrum Europy. Nasz kraj posiada świetne połączenia kolejowe, drogowe i lotnicze z resztą Europy, a przede wszystkim bardzo konkurencyjne powierzchnie magazynowe (tzw. centra logistyczne).

Mapa

Najbliższe granice państw

 Borders Ukraina - 240 km

 Borders Niemcy - 500 km

 Borders Czechy - 240 km

 Borders Słowacja - 220 km

 Borders Litwa - 480 km

 Borders Rosja (Obw. Kalinigradzki) - 465 km

Najważniejsze porty

 Port Gdynia - 493 km

 Port Szczecin - 620 km

 Port Hamburg - 906

 Port Klajpeda - 811 km

Najważniejsze lotniska

 Lotnisko Kraków - 118 km

 Lotnisko Warszawa - 173 km

 Lotnisko Katowice - 141 km

 Lotnisko Łódź - 149 km

 Lotnisko Wrocław - 335 km

Polska gospodarka wyróżnia się na tle innych krajów europejskich wyjątkową dynamiką wzrostu, a przede wszystkim stabilnością. Jako jedyna uniknęła recesji, a średni dochód na mieszkańca systematycznie rośnie.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska gospodarka rozwijała się w 2019 roku w tempie 4%, tj. znacznie szybciej niż wyniosło średnie tempo wzrostu w strefie euro i całej Unii Europejskiej (odpowiednio 1,2 i 1,5%). Prognoza wzrostu polskiego PKB na 2020 rok wynosi 3,1% wobec 1,4% w strefie euro i 1,6% w Unii Europejskiej.

Proces modernizacji rozpoczęty w 1989 roku jest kontynuowany. Polska gospodarka staje się w coraz większym stopniu zintegrowana z gospodarką światową. Polskie przedsiębiorstwa są silnie wkomponowane w europejskie łańcuchy produkcyjne. Dla polskich władz priorytetem jest zapewnienie solidnych fundamentów dla rozwoju biznesu i przedsiębiorczości. Ten złożony cel osiągany jest za pomocą zapewnienia transparentnych i stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Gospodarka Polski rozwija się w stabilnym tempie od ponad 25 lat. Jest szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej, a PKB na mieszkańca kształtuje się na poziomie powyżej 70% średniej UE (wg parytetu siły nabywczej). O wyjątkowo zdrowych fundamentach rozwojowych świadczy fakt, że Polska jako jedyny kraj w Europie nie została dotknięta recesją w latach 2008-2010. Obecnie głównymi filarami wzrostu gospodarczego są eksport i konsumpcja krajowa.